Rozsah nabídky:

                                 I.      pravidelná údržba nástrojů ve stálé péči. (Každý nástroj ve stálé péči má svou kartu se záznamy o operacích, které s ním byly provedeny. V kartě je také zaznamenán vývoj ladění nástroje a příp. zvláštnosti, o kterých je třeba při údržbě předem vědět – skryté, resp.opakující se závady, výrobní vady, zvláštnosti historických nástrojů apod.)

                               II.      údržba nástrojů na objednávku mimo péči

                              III.      generální opravy a restaurování harmonií a mechanických varhan po předchozím uzavření Smlouvy o dílo. Nabídka se netýká chrámových varhan s pneumatickou nebo elektromagnetickou trakturou.


mapa působnosti: