Zajímavé klávesové hudební nástroje z praxe:


historické pianino Grasselt & Raehse v.č.1981 se šnekovým količníkem (střední Čechy)

celkový pohled

pohled do nástroje

detail diskantů

detail basů

detail přechodů

firma Grasselt & Rähse

klávesnice s atypickými půltóny


celkový pohled na količník

detail količníku


v Anglii vyrobené pianino John Broadwood & Sons v.č.64341 (Praha)

Starý sloupkový nástroj s přední dusítkovou mechanikou (není na fotografiích) a rovnoběžně taženými strunami. Všimněte si, že nástroj nemá kovový rám. Mimořádný, v Čechách neužívaný, je i způsob uchycení strun na straně za kobylkou.

celkový pohled

detail basové kobylky (opředení jde přes kobylku, pro většinu basových strun je jen jedna řada hřebů)

netradiční rozmístění závěsných hřebů

basová část količníku

diskantová část količníku


Historické křídlo Gebauhr, v.č.6218, se zdeformovaným količníkem (střední Čechy):

Křídlo pocházející zhruba z poloviny 19.století ještě není opatřeno kovovým rámem, pouze zpevněno kostrou (jakýsi předchůdce polopancíře). To vedlo k vychýlení količníku v basové části vlivem mohutného tahu strun. Vada byla nevratně „opravena“ nekvalifikovaným zásahem.

celkový pohled

kovová kostra místo rámu

kostra není v basové části uzavřena do plného rámu

čelní pohled – v basové části je vidět deformace količníku

deformace količníku zblízka

detail vady

detail vady

Truhlář“ količník „slepil“...

...a zavrtal do něj 4 vruty.


kladívkový klavír Caspar Lorenz v.č.1666 (střední Čechy)

celkový pohled

klávesnice zapuštěná do těla nástroje

velmi nezvykle tvarovaná kobylka

způsob zavěšení strun

Nejméně 150 let starý hammerklavier čeká již velmi dlouho na zásadní restaurátorský zásah. Majitel není schopen opravu financovat – a grant či mecenáše se mu nepodařilo sehnat. Nástroj je v zoufalém technickém stavu, při návštěvě se ani nepodařilo vyjmout mechaniku, aby nedošlo k dalšímu poškození. Uvnitř nástroje jsou polámaná kladívka a další stopy násilí. Majitel však prozíravě alespoň nástroj umístil do klimaticky stabilního prostředí a chrání jej před dalším mechanickým poškozením.

rozmístění ladicích kolíků

současný žalostný technický stav nástroje


harmonium Smith American Boston, v.č. 77421 (Praha)

nástroj před opravou

nástroj byl před opravou dosti sešlý

Harmonium amerického typu (podtlakové) je zajímavé detailním zpracováním, ačkoli bylo již v roce 1877 zřejmě vyrobeno v manufaktuře v rámci větší série. Mahagonová vyřezávaná skříň svědčí o tom, že nástroj byl určen bohatému klientovi. 120 let poté, co opustilo továrnu v Bostonu, se dočkalo generální opravy.

Dispozice: Subbas (samostatná kobylka s 13 hlasy), Diapason a Principal pro l.část manuálu, Dulciana, Flute pro pr.část manuálu, oktávová spojka, kolenáčem otvírané forte-klapky.

nástroj po opravě


harmonium neznámého výrobce (Hugo Lhota?) v.č. 343

Mimořádně zanedbaný nástroj prošel generální opravou stroje i skříně. Majitel, pan Václav Zajíc z Chrudimi, za opravu dodnes nezaplatil.

před opravou:

čerpací měch zvenčí

čerpací měch zevnitř

klávesová mechanika

klávesová mechanika

po opravě:



Před opravou skýtaly měchy možnost výtvarně hodnotných surrealistických záběrů:



pianino Schejbal (sev.Čechy)

Unikátní pianino s tenoučkou baraší a rozsahem F1 - f4

celkový pohled

detail tenké baraše

detail tenké baraše

basová část klávesnice

diskantová část klávesnice


historické pianino Hölling & Spangenberg (Podkrkonoší)

Nálezový stav sloupkového nástroje s poloviční rezonanční deskou a unikátně řešenou kobylkou. Nástroj je v levé polovině průhledný.

pohled do nástroje

pohled zezadu (nálezový stav)

rezonanční deska v pravé polovině nástroje

pohled na basovou a přechodovou kobylku

pohled na diskantovou kobylku

...

nezvykle řešené polopancéřové pianino Blüthner, v.č. 36858 (východní Čechy)

pianino Julius Feurich v.č. 4286 s přední dusítkovou mechanikou a překvapivě stabilním laděním (střední Morava)

pianino Josef Protze & Co. v.č. 411 s rozděleným basovým količníkem (severní Morava)

sovětské pianino Krasnyj Okťjabr v.č. 359572 (střední Čechy)

sovětská pianina Riga v.č. 59805, 64321, 88903 s plastovými částmi mechaniky (severní Morava, východní Čechy)

pianino August Förster v.č. 72308, které bez zásadních následků přežilo povodeň (střední Čechy)

pianino August Förster s příčně otvíratelným horním víkem o rozsahu C1 – c5 (střední Čechy)

pianino Antonín Petrof v.č. 42044, hluboký nástroj původně s harmoniem (Praha)

mechanické varhany v (pův. románském) kostele sv. Václava v Deštné

anglické křídlo Blüthner v.č. 81398 s alikvotním diskantovým potahem (severní Morava)

historické křídlo Michael Weis v.č. 1079 tvaru cembala s negativní klávesnicí, z počátku 19.století (západní Čechy)

pianino Patria s průhledem do mechaniky v přední desce (Tuhaň u Mělníka, zničeno povodní)