Naučte se hrát.

Získáte radost, kterou

vám nikdo nevezme.